ต้นตีนเป็ด เพชฌฆาตเงียบคร่าชีวิต

    เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วเรามักจะได้กลิ่นโชยของดอกไม้หลากหลายชนิดที่ออกดอกบานในช่วงฤดูหนาวอย่างเช่น ดอกปีบ, ดอกวาสนา ที่มีกลิ่มหอมละมุน และสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือกลิ่นของดอกตีนเป็ดที่โชยมากระทบจมูกเราบ่งบอกว่าเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วและหลายคนคงมึนกับกลิ่นของมันที่จะหอมก็ไม่ใช่จะเหม็นก็ไม่เชิงจึงทำให้ดอกตีนเป็ดกลายเป็นกลิ่นที่ทำให้มึนจนหลายถอยหนีเลยที่เดียว แต่รู้หรือไม่ว่าดอกตีนเป็ดหรือดอกพญาสตบรรณนั้นส่วนประกอบของต้นนั้นกลับเป็นเพชฌฆาตเงียบที่คร่าชีวิตคนมาแล้ว

ซึ่งทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางพิษวิทยาจากประเทศฝรั่งเศส เผยว่าพืชสกุล ตีนเป็ดทะเล ซึ่งมีการเติบโตมากในประเทศอินเดียและในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นพบว่าในลำต้นนั้นมีสารประกอบบางอย่างที่เป็นพิษซึ่งสามารถคร่าชีวิตคนได้หากมีการกินเข้าไปในร่างกาย โดยในปี 1989-1999 พบว่าประชาชนชาวอินเดียทางรัฐเคราลา เสียชีวิตจากต้นตีนเป็ดมากถึง 500 รายจึงเป็นเหตุให้มีการนำตัวอย่างของต้นตีนเป็ดดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อมูลนี้ พบว่าในส่วนประกอบของต้นตีนเป็ดน้ำนั้นมีสารที่มีฤทธิ์ต่อหัวใจ สารชนิดนี้เรียกว่า คาร์เบอริน ซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นการทำงานของหัวใจ ซึ่งหากได้รับในปริมาณที่มากก็จะส่งผลให้เกิดอาการหัวใจล้มเหลวได้ ด้วยสาเหตุนี้จึงสามารถนำไปใช้เพื่อฆาตกรรมได้เช่นกัน ซึ่งสารดังกล่าวเมื่อเข้าไปในร่างกายปริมาณมากจะไปสกัดช่องของทางเดินแคลเซียมไอออนในกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งไปรบกวนการทำงานของหัวใจส่งผลให้หัวใจหยุดเต้นได้