ไฮเดรนเยีย ดอกไม้สวยที่ไม่ควรแตะต้อง

ไฮเดรนเยีย (Hydrangea) เป็นพืชที่มีดอกที่สวยงามมากที่สุดชนิดหนึ่งของวงศ์สกุลดอกไม้ ดอกไฮเดรนเยีย เป็นดอกไม้ในวงศ์สกุล Hydrangeaceae ซึ่งเป็นดอกไม้พื้นเมืองที่ขึ้นมาในแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก เป็นพืชในเขตอบอุ่น ไม่ร้อนชื้น และขึ้นมากในแถบเขตหนาวและที่สูงเช่น เทือกเขาหิมาลัย ไฮเดรนเยีย มีสายพันธุ์มากมายกว่า 30 สายพันธุ์ที่ขึ้นตามภูมิภาคเอเชียใต้, แถบเทือกเขาหิมาลัย, และทางขั้วโลกเหนือ ถูกขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้ เนื่องจากดอกนั้นดอกเป็นพุ่มซึ่ง 1 พุ่มจะมีดอกจำนวน 60 – 70 ดอก และมีสีสันที่แตกต่างกันไปเช่น สีม่วงอ่อนอมชมพู, สีฟ้าอ่อน, สีชมพูอ่อน เป็นต้น ไฮเดรนเยีย จะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงที่อากาศเย็น แต่ไม่ชื้นแฉะ ดอกจะบานในช่วงฤดูหนาว สำหรับประเทศไทยมีการนำดอกไฮเดรนเยีย เข้ามาในช่วงรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันนิยมปลูกทางภาคเหนือของไทย ดอกไฮเดรนเยีย แม้ว่าจะมีความสวยงามแต่กลับเป็นพืชที่จัดว่าเป็นพืชมีพิษ ซึ่งมีอยู่ทุกส่วนของต้นรวมถึงส่วนที่เป็นดอก ไฮเดรนเยีย มีสารพิษที่เรียกว่า Cyanide สารพิษที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจและระบบประสาท ซึ่งหากทานพืชนี้เข้าไปพิษจะส่งผลต่อการหายใจ ทำให้หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ, คลื่นไส้อาเจียน, ชักกระตุก, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ช็อกหมดสติ และทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น ดอกไฮเดรนเยีย จึงนิยมนำมาเป็นไม้ประดับมากกว่า…

Read more ไฮเดรนเยีย ดอกไม้สวยที่ไม่ควรแตะต้อง