ยี่โถ ไม้ประดับสวยงามแต่พิษร้าย

ยี่โถ เป็นไม้ประดับที่ถูกในวงศ์ Apocynaceae มีลักษณะเป็นไม้พุ่มไม่สูงนักประมาณ 20 ฟุต ลำต้นมีสีเทาเรียบ ใบเดี่ยวมีลักษณะรีปลายแหลมและใบโคนยาว มีดอกสีชมพูอมขาว ยี่โถมีถิ่นกำเนิดมาจากทะเลเมริเตอร์เรเนียนในแถบประเทศ โปรตุเกส รวมถึงทางเอเชีย เช่น อินเดีย, อิหร่าน และทางตอนใต้ของจีน สันนิฐานว่าเข้ามาในไทยโดยชาวจีนอพยพระหว่างปี พ.ศ. 2350 – 2364 ยี่โถเป็นไม้ประดับที่เชื่อว่าเป็นไม้มงคลและนิยมนำมาปลูกตามบ้าน แต่ยี่โถก็ถูกจัดว่าเป็นต้นไม้มีพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ยี่โถ นั้นมีส่วนประกอบของพิษที่มีผลกับผิวหนังในส่วนของยางในลำต้น ที่มีลักษณะสีขาวข้น หากสัมผัสมากๆจะทำให้เกิดอาการแสบร้อน ระคายเคือง และผิวหนังพุพองได้ นอกจากนี้พิษของยี่โถยังอยู่ในเมล็ดซึ่งเมล็ดนั้นหากทานเข้าไปอาจทำให้เกิดท้องร่วงรุนแรง มีผลต่อระบบการทำงานของหัวใจและเกิดอาการชัก ทำให้เสียชีวิตได้ นอกจากนี้รากของยี่โถมีพิษอาจส่งผลให้แท้งลูกได้ จากผลการศึกษาพบว่าในต้นยี่โถนั้นมีสารพิษในกลุ่ม  Cardiac glycosides ซึ่งเป็นสารที่มีผลต่อการทำงานต่อการเต้นของหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นเร็ว แม้ว่ายี่โถจะเป็นพืชมีพิษ แต่ยี่โถก็ไม่สรรพคุณทางยาเช่นกัน อย่าง ดอก ลดการอักเสบ แก้ปวดศรีษะ, ผล ช่วยขับปัสสาวะ, ใบ ใช้เป็นยารักษาโรคหัวใจ (ข้อควรระวังในการนำส่วนของยี่โถมาทำเป็นยาสมุนไพรนั้น ผู้ทำต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการนำส่วนประกอบของยี่โถมาสกัดเป็นยา เพราะหากไม่มีความรู้พอจะกลายเป็นพิษต่อผู้ที่ทานเข้าไปได้)