ยี่โถ ไม้ประดับสวยงามแต่พิษร้าย

ยี่โถ เป็นไม้ประดับที่ถูกในวงศ์ Apocynaceae มีลักษณะเป็นไม้พุ่มไม่สูงนักประมาณ 20 ฟุต ลำต้นมีสีเทาเรียบ ใบเดี่ยวมีลักษณะรีปลายแหลมและใบโคนยาว มีดอกสีชมพูอมขาว ยี่โถมีถิ่นกำเนิดมาจากทะเลเมริเตอร์เรเนียนในแถบประเทศ โปรตุเกส รวมถึงทางเอเชีย เช่น อินเดีย, อิหร่าน และทางตอนใต้ของจีน สันนิฐานว่าเข้ามาในไทยโดยชาวจีนอพยพระหว่างปี พ.ศ. 2350 – 2364 ยี่โถเป็นไม้ประดับที่เชื่อว่าเป็นไม้มงคลและนิยมนำมาปลูกตามบ้าน แต่ยี่โถก็ถูกจัดว่าเป็นต้นไม้มีพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ยี่โถ นั้นมีส่วนประกอบของพิษที่มีผลกับผิวหนังในส่วนของยางในลำต้น ที่มีลักษณะสีขาวข้น หากสัมผัสมากๆจะทำให้เกิดอาการแสบร้อน ระคายเคือง และผิวหนังพุพองได้ นอกจากนี้พิษของยี่โถยังอยู่ในเมล็ดซึ่งเมล็ดนั้นหากทานเข้าไปอาจทำให้เกิดท้องร่วงรุนแรง มีผลต่อระบบการทำงานของหัวใจและเกิดอาการชัก ทำให้เสียชีวิตได้ นอกจากนี้รากของยี่โถมีพิษอาจส่งผลให้แท้งลูกได้ จากผลการศึกษาพบว่าในต้นยี่โถนั้นมีสารพิษในกลุ่ม  Cardiac glycosides ซึ่งเป็นสารที่มีผลต่อการทำงานต่อการเต้นของหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นเร็ว แม้ว่ายี่โถจะเป็นพืชมีพิษ แต่ยี่โถก็ไม่สรรพคุณทางยาเช่นกัน อย่าง ดอก ลดการอักเสบ แก้ปวดศรีษะ, ผล ช่วยขับปัสสาวะ, ใบ ใช้เป็นยารักษาโรคหัวใจ (ข้อควรระวังในการนำส่วนของยี่โถมาทำเป็นยาสมุนไพรนั้น ผู้ทำต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการนำส่วนประกอบของยี่โถมาสกัดเป็นยา เพราะหากไม่มีความรู้พอจะกลายเป็นพิษต่อผู้ที่ทานเข้าไปได้)

สลอด ใช้ไม่ดีระวังถึงตาย

สลอด เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ถูกจัดว่าเป็นสมุนไพรที่มีอันตรายอย่างมาก หากใช้ในทางที่ไม่ดี สลอด เป็นไม้พุ่ม ใบเดี่ยวสีน้ำตาลปนเล็กน้อยบริเวณใบ ออกดอกเป็นช่อ และมีเมล็ดสลอดซึ่งมีลักษณะเป็นเปลือกแข็ง ซึ่งภายในมีพูจำนวน 3 พู สลอดจัดอยู่ในวงศ์                Euphorbiaceae มีลำต้นสูงประมาณ 2-4 เมตร เป็นพรรณไม้ที่เหมาะกับอากาศแห้งและชื้น รวมถึงชื่นชอบดินร่วนซุย ส่วนใหญ่สลอดจะพบมากในแถบประเทศเขตร้อน เช่น ไทย, อินเดีย, ศรีลังกา, มาเลเซีย, จีนตอนใต้ และจะออกดอกและผลในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม สลอดถูกจัดว่าเป็นพืชสมุนไพร แต่ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะสลอดจัดว่าเป็นพืชมีพิษ โดยเฉพาะเมล็ดของมันที่มักใช้เป็นยาถ่ายอย่างรุนแรง ซึ่งร้อยละ 50 ของสลอดมีพิษ ซึ่งประกอบด้วยสาร Crotin, Resin, Croton oil, Taxalbumins (phytotoxins), Toxic albuminous substance crotin ที่ถูกในเมล็ดและราก รวมถึงยางของต้นด้วย เมล็ดนั้นมีพิษทำให้เกิดท้องร่วงรุนแรง ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาทันเวลาอาจเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ยางของต้นหากโดนผิวจะทำให้เกิดการระคายเคืองผิว เป็นผื่นคันแดงและไหม้ สลอดแม้ว่าจะถูกจัดว่าเป็นต้นไม้พิษ แต่หากนำมาใช้อย่างถูกวิธีจะช่วยในเรื่องของยาถ่ายอย่างดี ซึ่งช่วยได้สำหรับผู้ที่มีอาการท้องผูกประจำ โดยการนำเมล็ดมาชะล้างพิษโดยการนำมาคั่วเพื่อให้น้ำมันเมล็ดระเหยให้หมดซะก่อน…

Read more สลอด ใช้ไม่ดีระวังถึงตาย