สลอด ใช้ไม่ดีระวังถึงตาย

สลอด เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ถูกจัดว่าเป็นสมุนไพรที่มีอันตรายอย่างมาก หากใช้ในทางที่ไม่ดี สลอด เป็นไม้พุ่ม ใบเดี่ยวสีน้ำตาลปนเล็กน้อยบริเวณใบ ออกดอกเป็นช่อ และมีเมล็ดสลอดซึ่งมีลักษณะเป็นเปลือกแข็ง ซึ่งภายในมีพูจำนวน 3 พู สลอดจัดอยู่ในวงศ์                Euphorbiaceae มีลำต้นสูงประมาณ 2-4 เมตร เป็นพรรณไม้ที่เหมาะกับอากาศแห้งและชื้น รวมถึงชื่นชอบดินร่วนซุย ส่วนใหญ่สลอดจะพบมากในแถบประเทศเขตร้อน เช่น ไทย, อินเดีย, ศรีลังกา, มาเลเซีย, จีนตอนใต้ และจะออกดอกและผลในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม สลอดถูกจัดว่าเป็นพืชสมุนไพร แต่ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะสลอดจัดว่าเป็นพืชมีพิษ โดยเฉพาะเมล็ดของมันที่มักใช้เป็นยาถ่ายอย่างรุนแรง ซึ่งร้อยละ 50 ของสลอดมีพิษ ซึ่งประกอบด้วยสาร Crotin, Resin, Croton oil, Taxalbumins (phytotoxins), Toxic albuminous substance crotin ที่ถูกในเมล็ดและราก รวมถึงยางของต้นด้วย เมล็ดนั้นมีพิษทำให้เกิดท้องร่วงรุนแรง ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาทันเวลาอาจเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ยางของต้นหากโดนผิวจะทำให้เกิดการระคายเคืองผิว เป็นผื่นคันแดงและไหม้ สลอดแม้ว่าจะถูกจัดว่าเป็นต้นไม้พิษ แต่หากนำมาใช้อย่างถูกวิธีจะช่วยในเรื่องของยาถ่ายอย่างดี ซึ่งช่วยได้สำหรับผู้ที่มีอาการท้องผูกประจำ โดยการนำเมล็ดมาชะล้างพิษโดยการนำมาคั่วเพื่อให้น้ำมันเมล็ดระเหยให้หมดซะก่อน…

Read more สลอด ใช้ไม่ดีระวังถึงตาย